حل چند مثال از نامعادله

در نا معادله ها که به جای علامت مساوی از علامت های کوچک تر، بزرگ تر، کوچک تر مساوی و بزرگ تر مساوی استفاده می […]

مثلث خیام – پاسکال

مثلث خیام – پاسکال که توسط خیام و پاسکال و به صورت جداگانه ساخته شد به این صورت است؛ و البته این مثلث تا بی […]

توان و ریشه / قسمت اول

توان یک فرم خلاصه نویسی است که به جای ضرب تکراری استفاده می شود؛ برای مشاهده فیلم در آپارات می توانید بر روی لینک زیر […]