پوستر مربع و مکعب اعداد

در این تصویر مربع و مکعب اعداد رو مشاهده می کنید؛ حفظ کردن این اعداد در جذر و ریشه یابی خیلی به کمکون میاد؛

نظر و پیام شما

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Slider

آخرین مطالب

Slider

نظرات شما