با سلام، سایت در حال به روز رسانی است و ممکن است در نمایش بعضی مطالب اشکال وجود داشته باشد

زاویه خارجی یک چند ضلعی

مجموع زوایای خارجی تمام چند ضلعی ها 360 درجه است ( چون چند ضلعی ها شکل بسته هستند و این یعنی شکل را از هر […]

حل چند مثال از نامعادله

در نا معادله ها که به جای علامت مساوی از علامت های کوچک تر، بزرگ تر، کوچک تر مساوی و بزرگ تر مساوی استفاده می […]