برای ارسال تکالیف، پروژه و یا سوالات خود می توانید از این قسمت استفاده نمایید؛

حتما تمامی فیلد های ستاره دار را پر نمایید و فقط از فرمت ها و اندازه مجاز استفاده نمایید؛

برای وارد کردن شماره همراه، کیبورد را در حالت انگلیسی قرار دهید و از صفر اول شماره تماس را ننویسید ( مثال : 9022098899 )؛

jpg , jpeg ,pdf ,txt ,doc , docx , ppt , pptx , pps فرمت های مجاز

حجم مجازهر فایل 5 مگابایت

بعد از ثبت اطلاعات و انتخاب فایل بر روی گزینه ثبت و ارسال اطلاعات کلیک نمایید و صبر کنید تا این پیغام ظاهر شود

” Form has been successfully submitted. Thank you “

صفر اول را وارد نکنید ( باید 10 رقم باشد ) – اگر شماره وارد نمی شد زبان کیبورد را انگیسی کنید؛
در این قسمت توضیح مربوط به فایل را بنویسید، مثلا تکالیف صفحه 63 ریاضی هفتم